Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Publikácia - 50 rokov existencie farnosti Sv. Cyrila a Metoda

Farnost Sv. Cyrila a Metoda v New Westminster vznikla pred 50 rokmi, v r. 1960. V tomto roku, v roku 50. vyrocia jej zalozenia, planujeme vydat historicku publikaciu, ktora bude o zivote Slovakov, ktori sa podielali na vzniku, udrzovani a zveladovani farnosti a na zachovani kulturneho dedicstva na zapade Kanady v predvojnovych i povojnovych rokoch ako aj v sucasnosti.

Publikacia oslovi stovky spolurodakov v New Westminstri, Vancouvri a v okoli, ako aj, prostrednictvom nasich farnikov, dalsich spolurodakov na Slovensku i po celom svete.

Publikaciu planujeme rozposlat tiez do roznych kulturnych ustanovizni na Slovensku (napr. Matica Slovenska), kniznic a archivov, ako aj slovenskych farnosti a krajanskych spolkov roztrusenych po celom svete.

Jozo Starosta


Play slots online for real money https://onlineslots.money/