Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Chcete napísať článok do nášho časopisu?

Budeme sa tešiť.

Prečítajte si zameranie nášho časopisu.

Ak s ním súhlasíte, vyberte si rubriku.

Pošlite mi Váš príspevok na jozef.starosta@sk-bc.ca

Ďakujem.

JS

Play slots online for real money https://onlineslots.money/