Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Veľkonočné prianie z USZZ

Ctení krajania,

po pôstnom období, ktoré má priniesť utíšenie, vhĺbenie sa do svojho vnútra i vonkajšie odriekanie, prichádza obdobie očisty, prebúdzania prírody, novej nádeje. Pre všetkých kresťanov je to však čas zasvätený pamiatke umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista, uvedomenia si podstaty a zmyslu života, oslavy víťazstva života nad smrťou.

Prajem Vám všetkým, naši drahí Slováci a Slovenky, aby Vás Veľkonočné sviatky naplnili vnútornou radosťou a aby spomienka na veľkonočné zvyky v našej milovanej vlasti vzbudila vo Vás ešte hlbšie puto k národu, z ktorého vzišli naši predkovia.

Nech je teda Váš dom plný pokoja, nech stôl hýri hojnosťou a srdcia Vašich blízkych nech sú naplnené porozumením. Vo svetle tohto radostného sviatku nech Vám je slávenie Veľkej noci bohatým prameňom lásky a pokoja.

Vilma Prívarová
predsedníčka
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničíPlay slots online for real money https://onlineslots.money/