Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Volím zo zahraničia

Voľby do Národnej rady SR 12.júna 2010 zo zahraničia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice mestská časť. Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname.

Osobitný zoznam voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie Mestská časť Bratislava - Petržalka.

(prevzate z http://slovenskamigracia.sk/sk/7/volby-zo-zahranicia)

Viac informácií môžete nájsť na
- http://slovenskamigracia.sk/sk/6/ako-volit-zo-zahranicia
- http://spectator.sme.sk/articles/view/38271/2/making_all_the_votes_count.html
- http://facebook.com group:VOLÍM ZO ZAHRANIČIA


AttachmentSize
volimzozahranicia.png52.03 KB

Play slots online for real money https://onlineslots.money/