Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Chcete voliť zo zahraničia?

Hoci sa voľby do Národnej rady SR na Slovensku uskutočnia 12.júna 2010, ak chcete voliť zo zahraničia, musíte o to požiadať v predstihu.

Vaša žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb - t. j. do 23. apríla 2010



Viac informácií môžete nájsť na
- http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=volici-zdrziavajuci-sa-v-zahranici-musia-o-ucast-na-junovych-volbach-do-nr-sr-poziadat-v-dostatocnom-predstihu
- http://slovenskamigracia.sk/sk/6/ako-volit-zo-zahranicia
- http://spectator.sme.sk/articles/view/38271/2/making_all_the_votes_count.html
- http://facebook.com group:VOLÍM ZO ZAHRANIČIA




Play slots online for real money https://onlineslots.money/