Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Úprimnú sústrasť našim poľským priateľom

Pred 70 rokmi v tragédii známej ako "Katynsky les" bolo násilne usmrtených 21,768 Poliakov, medzi ktorými bolo 8000 vojenských hodnostárov a viac ako 13,000 iných predstaviteľov poľského verejného života, podnikateľov, právnikov a kňazov, ktorí boli počas sovietskej okupácie vyhlásení za sabotérov, vyzvedačov a veľkostatkárov.

Včera, v predvečer nedele Božieho Milosrdenstva, havarovalo lietadlo, na palube ktorého bol poľský prezident spolu s predstaviteľmi poľského verejného a politického života. Tragicky zahynulo spolu 97 Poliakov, ktorí sa chystali na pietnu spomienku tragického "Katynského lesa" zpred 70 rokov.

Vyslovujem svoju úprimnú sústrasť celému poľskému národu za tragédiu, ktorá ich postihla včera aj za tie, ktoré sa stali v minulosti.

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/