Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Starobný dôchodok zo Slovenska?

Možno sa blížite k 60-ke. Možno ste ju už dosiahli. Možno máte nejaké roky odpracované na Slovensku. Možno neviete, že na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení, máte nárok na starobný dôchodok zo Slovenska ...

Viac si môžete prečítať v priloženom pdf dokumente. Nie je to vyčerpávajúci dokument, je to však dobrý začiatok.
AttachmentSize
AgreementBetweenTheSlovakRepublicAndCanadaOnSocialSecurity.pdf44.09 KB

Play slots online for real money https://onlineslots.money/