Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Všetci ľudia všetko vedia

Otvorili sme novú sekciu nášho portálu, Otázky, kde môžete uverejniť otázky o živote v Kanade, v Britskej Kolumbii,vo Vancouveri, o Slovákoch, Číňanoch i Indiánoch, o práci i o prírodných krásach.

Môžete tiež pomôcť s odpoveďami a prispieť tak k vzájomnej informovanosti krajanskej pospolitosti aj návštevníkov zo Slovenska.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/