Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Čo by mohlo byť zdrojom vzdelávania

Čo by mohlo byť zdrojom vzdelávania?

  • Písmo sv.
  • Katechizmus Katolíckej Cirkvi
  • Spytovanie svedomia - Buďte dokonalí ako je dokonalý Váš Otec
  • Podklady pre duchovné semináre, príklad: Rick Waren: Purpose Driven Life - 40 lessons
  • Renomovaní autori, príklad: C.S.Lewis, Thomas Merthon, Rudolf V. D"Souza, Tomáš Kempenský,
  • iné ...
Navrhnite:


Play slots online for real money https://onlineslots.money/