Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-01-26: Slávnostný večer pre krajanov a priateľov SR a prezentácia eura v Oslo

Tradičný slávnostný večer pre priateľov Slovenska a Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizoval ZÚ SR na pôde slovenského veľvyslanectva v Oslo dňa 23.1.2009. Zúčastnilo sa ho takmer sto pozvaných hostí. Predstavitelia oboch organizácií pôsobiacich na území Nórska – Spolku krajanov a priateľov SR (Norsk Slovakisk Forum - NSF) s jeho predsedom Jánom Zimom, zástupcovia Spoločnosti krajanov (Norsk-Slovakisk Forening) , ale aj ďalší hostia politických a hospodárskych kruhov z Inovasjon Norge, z radov nórskych investorov na Slovensku i spoločnosti Norgesbuss zamestnávajúcej vyše dvesto slovenských vodičov, ako aj poslucháči pripravujúci sa na štúdium na JLF UK v Martine, zástupcovia nórskych médií a diplomatického zboru vysoko ocenili príjemnú atmosféru a kulinárske slovenské špeciality.

Hostia si s veľkým záujmom vypočuli uskutočnenú prezentáciu vstupu SR do eurozóny s videoprojekciou o slovenských eurominciach a taktiež o najvýznamnejších bilaterálnych návštevách v uplynulom roku, ktorú predstavil veľvyslanec SR Dušan Rozbora za spolupráce s vedúcim OBEO Eugenom Ružickým. Obohatením slávnostného večera bolo vystúpenie folklórnej speváckej a tanečnej skupiny z radov slovenských vodičov firmy Norgesbuss, klavírne sólo Dagmar Myrdalovej z NSF a sólo medzinárodne uznávaného nórskeho balalajkového virtuóza prof. N. Zwetnowa.

Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR

Play slots online for real money https://onlineslots.money/