Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Pánu Učiteľovi - z lásky (Úvodník)

Je veľa faktorov v živote človeka, ktoré mu vtlačia pečať nezmazateľna. Určite mi dáte za pravdu, že za mnohé, čo vieme, ďakujeme tým, ktorí nás to naučili. V prvom rade našim rodičom. Tí boli pre nás prvými učiteľmi lásky a svojou trpezlivosťou a obetou v nás formovali hodnoty, na nohách ktorých dnes stojíme a sme takí, akí sme. Im patrí moje prvé veľké ďakujem.

Moje druhé ďakujem patrí všetkým učiteľom, ktorí stáli v jednotlivých etapách života vedľa mňa a starostlivo prikladali tehličku za tehličkou, aby moje poznanie rástlo a raz mi umožnilo nájsť cestu povolania.
Vám patrí vďaka, milá pani učiteľka, za Vaše prvé „a“. Za to, že po ňom prišla prvá veta a dnes som to ja, ktorá môžem, vďaka poznaniu abecedy, písať aj Vám tieto riadky. Ďakujem za všetko naučené na ume, ale hlavne za to, čo zostalo a pretrvalo v tej malej prváckej duši, ktorá to so sebou nesie po všety tie roky. Vďaka Vám som objavila aj svoju ďalšiu životnú lásku. Je ňou kniha. Je so mnou stále a dáva mi krídla slobody a bezhraničnosti.

Vďaka patrí aj Vám, milý duchovný otec, ktorý ste cez roky ateizácie smelo hlásali radostné posolstvo spásy a budovali chrám Ducha Svätého v nás deťoch. Ako som sa vždy tešila, kedy bude pondelok večer. V ten deň sme totiž mali hodinu náboženstva. Dodnes si pamätám, že boli dovolené iba neskoro večer. Aj keď bola snaha, aby nás premohla únava a aby sme tam nešli, opak bol pravdou. Sú to krásne spomienky. Vy ste zasiali zrno a ono dnes vzklíčilo. Aj mňa nadchlo stať sa evanjelizátorom pre tento svet a hlásať Krista tým, ktorí mi boli zverení. A nie som jediná... Ďakujem.

Roky plynuli a ja som vyrástla zo školských čias a uvedomila si, že v škole života to častokrát nie je také jednoduché ako v obyčajnej škole. Úspešne zložiť skúšku, predpokladá veľa prebdených nocí a obiet, očiam iných častokrát neviditeľných. Zistila som, že sa musím ešte veľa učiť od môjho Majstra - Učiteľa. Ježiš ma učí objať kríž, keď ma ťaží a niesť ho na Golgotu. On ma učí, že z kríža sa nezostupuje a že všetko utrpenie má zmysel. On ma učí byť tichou a pokornou srdcom. Dáva mi poznať, že pravú radosť a pokoj nájdem len v Ňom.

A tak sme všetci v Božej škole žiakmi nášho Učiteľa. Možno si to neuvedomujeme, ale raz sa aj v tejto škole budú rozdávať vysvedčenia. Ako obstojíme, závisí len od toho, ako svojim životom naplníme to, v čo veríme a k čomu sa hlásime. Prajem Vám i sebe, aby sme raz, pri záverečnej klasifikácii, boli pripočítaní k Jeho vyvoleným.

Mária Eškut

Play slots online for real money https://onlineslots.money/