Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

READY: Príhovor - U nás taká obyčaj – sekeru si požičaj

V marci sú viaceré dni, ktoré sa vryli do pamäti mojich rovesníkov: MDŽ, Medzinárodný Deň Mužov (19. Marec – sviatok Jozefov), jarná rovnodennosť, Deň učiteľov. Porekadlo “Marec - poberaj sa starec” by mal byť vztýčeným varovným prstom pre všetkých dôchodcov. Marec má tiež viaceré prívlastky ako mesiac knihy, mesiac lesov, mesiac správnej výživy alebo dokonca mesiac PHP bugov. Dosť nedávno, v českých zemiach, vznikol nový prívlastok, mesiac internetu. “Marec – mesiac internetu” ma upútal ako dobrá téma pre tento príhovor.

Je internet dobrý alebo zlý? Je súčasťou nášho života, to je fakt. Aký má však vplyv, vo všeobecnosti, na ľudskú spoločnosť? Ako vplýva na dospievajúcu mládež? Aké dôsledky to zanechá na psychike detí? Čo to spraví s celým ľudstvom?

Vo svojej takmer dôchodcovskej naivite si myslím, že prvá otázka “Je internet dobrý alebo zlý” je nelogická. Je atómová energia dobrá alebo zlá? Je dynamit dobrý alebo zlý? Je sekera dobrá alebo zlá? Určite so mnou súhlasíte, že chuderka sekera za nič nemôže. Nebol som pri tom, ale si myslím, že sekera sa prvýkrát objavila ako užitočná pomôcka pre riešenie každodenných problémov človeka, napríklad ako si zadovážiť potravu, ako zoťať strom, zatĺcť kliniec alebo okresať brvno na stavbu domu. Iba neskôr “vynaliezavý” ľuský um prišiel s myšlienkou použiť sekeru ako prostriedok zabíjania ľudí naokolo. Podobne je to s dynamitom, či atómovou energiou.

Niekto môže povedať, že internet je prekliatím. Iný môže nazvať internet požehnaním. Internet, podobne ako sekera, za nič nemôže. Internet bol prapôvodne navrhnutý na zlepšenie komunikácie medzi inteligentnými bytosťami. Emaily, blogy, diskusné fóra, vebové stránky, fejsbuky, vikipédie, gúgle, skaipy a mnohé iné aplikácie sa stali skutočnosťou, bez ktorej si náš každodenný život pomaly nevieme predstaviť. S oneskorením, hoci veľmi malým, prišiel “vynaliezavý” ľuský um s myšlienkou použiť internet na šírenie pornografie, hakérstvo, predaj narkotík, hazardné hry, kradnutie identity aj peňazí, anonymné podvody.

Sme obdarení rozumom a slobodnou vôľou. Sme schopní poznávať a schopní sa rozhodnúť. Sú to dve dôležité, obrovské, ba povedal by som, zázračné schopnosti. S ich pomocou sa dajú premyslieť a uskutočniť plány s prívlastkami božské alebo diabolské. Je na nás ako budeme používať rozum a slobodnú vôľu. Je tiež na nás ako budeme používať sekeru a internet, my všetci, ich tvorcovia i používatelia.

Naši predkovia, či zo žartu alebo z vážneho dôvodu, zformulovali porekadlo “U nás taká obyčaj, sekeru si požičaj”. Dokonca ho zakomponovali aj do ľudovej piesne. Prečo to tak bolo, neviem. Jedno z vysvetlení môže byť, že pre rúbanie stromu si si šiel pokojne požičať sekeru od suseda, avšak ak si mal niečo zlé zaľubom, tak asi bolo ťažko vysvetľovať na čo sekeru potrebuješ. Ozaj, malo by zmysel mať nové slovenské porekadlo “U nás taká obyčaj, internet si požičaj”? Aby môj sused vedel, že som haker, že kradnem identity? Že bohatnem na detskej pornografii? Že som prepadol hazardným hrám? Nebolo by to ohrozenie môjho “práva na súkromie”?

Ale to ma asi zase moja preddôchodcovská fantázia a analógia sekery a internetu zaviedli v úvahach príliš ďaleko.

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/