Slovenská ľudovka v Coquitlame

1.
Tuntsuy tuntsuy veekrootsai
Len me piyetskoo nyezrootsai
Dobra pyetska na zeemoo
Nyema kazhdee pereenoo

2.
Stoyee voyak na vartyeh
Vrosterhanom kabatyeh
Odh vechera dorana
Rohsa nanyho padahla

3.
Malla somm ya rookavtseh
Dalla somm eehh tsigantseh
Tseeganechkoh maloochkah
Preecharuy me seenechkah

Poznáte túto slovenskú ľudovú pieseň? Nie? Skúste si ju prečítať tak, ako by ju čítal rodený Kanaďan. Áno, je to Tancuj, tancuj, vykrúcaj.

Poprosil som môjho vnuka, 14-ročného Nicholasa, ktorý je rodený Kanaďan hoci mu v žilách koluje 50% slovenskej a 50% holandskej krvi, aby ma pozorne počúval a aby napísal, čo počuje. A zaspieval som mu tancuj, tancuj. Výsledok nášho úsilia ste si už prečítali.

Prečo sme sa takto spoločne lopotili?

Chodím do speváckeho zboru, ktorý nesie meno Coquitlam Chorale. Coquitlam je mestečko, časť Veľkého Vancouveru (ako Dúbravka v Bratislave). Coquitlam Chorale je spevácky miešaný zbor, ktorý má 55 členov. Sú to poväčšine starší speváci, Kanaďania, s rôznymi kultúrnymi a národnými koreňami, od Číňanov, Kórejcov, Filipínčanov, Írov, Nemcov, cez "bielych" kanadských starousadlíkov až po jedného Japonca, jedného Slováka a jedného dirigenta, ktorého otec bol maďarským utečencom.

Pre tohoročný jarný koncert dirigent vybral piesne z rôznych kútov sveta. Budeme spievať indickú pieseň Dravidian Dithyramb, japonskú Sakuru, brazilskú Tres Cantos Nativos, pieseň Sorida zo Zimbabwe,eň z Malajska a mnohé iné.

Poprehŕňal som rôzne krabice, ktoré sa nám pri viacnásobnom sťahovaní zachovali a našiel som tri slovenské ľudové piesne v štvorhlasnom prevedení, "Horička zelená" zo zbierky nebohého svokra-učiteľa, "Staroslovienky Otčenáš", ktorý tu zanechal Zbor Slovenských Učiteľov asi pred 12 rokmi a "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" v úprave J.Valacha, pieseň, s ktorou vranovská Ozvena očarila minulé leto divákov Britskej Kolumbie.

Dirigent Coquitlamského Chorale si z ponúknutých slovenských piesní vybral Tancuj, tancuj. Keď sa speváci pokúšali vyslovovať prvýkrát slová tejto slovenskej piesne, hoci rôzne vykrúcali jazyk i pery, vo zvukoch, ktoré vydávali, bolo len horko-ťažko rozoznať artikulovaný rečový prejav. Keď som im však dal rúk "anglický" prepis výslovnosti, nielen že sa im vyjasnila tvár, ktorá bola zvráskavená viac ako slovenský text plný mäkčeňov a dĺžňov, ale tiež slová piesne by boli zrozumiteľné aj novoprišlému slovenskému emigrantovi. A keď začali spievať tra-la-la-la, aj ten najväčší slovenský hudobný kritik by ich považoval za podpolianskych spevákov.

Neveríte? Prídite sa presvedčiť na vlastné oči a uši. Coquitlamský Chorale bude spievať "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" v sobotu 2. mája 2009 o 19:30 a v nedeľu 3. mája 2009 o 14:00 v kultúrnom stredisku "Evergreen", na Pinetree v Coquitlam.

j.s.