Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Slovo o autorovi článku „A memorable Slovak Experience“Eddie, so svojimi rodičmi, na prechádzke po hlavnej ulici v New Westminstri v r. 1950

Autor článku „A memorable Slovak Experience“, pán Ed Starick, je doslova zrastený so slovenskou komunitou v New Westminster. Spolu so svojimi rodičmi Petrom a Júliou Shellingovou bol od ranného detstva účastníkom všetkých význačných udalostí v národnom, náboženskom, kultúrnom a spoločenskom živote Slovákov.

Napriek tomu, že sa narodil už tu, v Kanade, slovensky sa naučil rozprávať od svojich rodičov, samoštúdiom, ale hlavne čítaním každého slovenského slova, ktoré sa mu dostalo do ruky. Spomínam si, že som ho pred viac ako 20 rokmi, v jedno ráno, mal možnosť pozorovať pri udržovaní kondičky na bežeckom ováli štadióna v New Westminster, držiac v ruke malý kúsom papriera, do ktorého sa z času-na čas počas behu pozeral. Bol som udivený, keď som sa dozvedel, že tam mal napísané slovenské slovíčka, ktoré si počas behu memorovaním ukladal do pamäti. Tak to vraj robieval roky.

Eddie bol od jej založenia aktívnym člen slovenskej komunity vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Jeho meno sa často vyskytuje v rôznych historických opisoch udalostí slovenskej komunity ako organizátora alebo slávnostného rečníka.

Rovnako sa jeho postava a tvár dá nájsť na mnohých historických fotografiach. Je „chodiacou encyklopédiou“ našej farnosti.

Patrí mu naša úcta a úprimná vďaka za všetko čo pre našu farnosť vykonal za 50 rokov jej existencie, ako aj za to, čím všetkým prispieva k hmotnému i duchovnému rozvoju slovenskej komunity v New Westminsteri.

Na fotografii z r.1955 sú svadobčania po sobáši manželov Maršálových. Možno niektorých z nich poznáte. Ak áno, napíšte nám na slovo@sk-bc.ca alebo pridajte svoj komentár k článku na http://www.sk-bc.ca/node/1437. Pána Eddieho Staricka na fotografii určite nájdete.js

Play slots online for real money https://onlineslots.money/