Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Darina Laščiaková pred 35 rokmiV článku A Memorable Slovak Experience p. Ed Starick spomenul, že v Záhorskej Bystrici na počeť bl. Zdenky spievala aj pani Darina Laščiaková.

Neodolal som a dovtedy som sa hrabal vo svojich starých fotografiach, pokiaľ som nenašiel fotografiu Dariny Laščiakovej z r.1975. V tom čase som pracoval na Patrónke v Bratislave vo Výskumnom Výpočtovom Stredisku - Program OSN. Pozvali sme Darinku Laščiakovú na spoločenské posedenie, kde nám hovorila o svojej zberateľskej vášni, o snahe zachovať čo najviac z pôvodných slovenských piesní a hlavne o svojich potulkách po rázovitých dedinkách a o rozhovoroch so starými ľuďmi-spevákmi, ktorých spev zaznamenávala pre ďalšie prichádzajúce generácie.Vidím ju ešte dnes, ako tam pred nami stála so zavretými očami, zopnutými rukami a čistým melodickým hlasom spievala "Na kamenečku sedela. Na kamenečku sedela, sedela, se-edela, zlatisté vlásky česala ..." alebo Svadobnú odobierku, či uspávanku Zahrajte mi tichúčko.

Pani Darina Laščiaková bola pre mňa zdrojom inšpirácie a zostala ním dodnes. Spomienky na ňu sa mi obnovujú každý rok, keď si pri jej vianočnom rozprávaní a speve (Vianoce s Darinou Laščiakovou) spomíname na roky mladosti strávené na Slovensku.

Na pripojenom obrázku vidíme zľava p. profesora Antona Klasa, vtedajšieho riaditeľa VVS-OSN, p. Darinu Laščiakovú a p. Jozefa Starostu vtedajšieho zamestnanca VVS-OSN a terajšieho redaktora časopisu Slovo z Britskej Kolumbie.

Autorkou fotografie bola p. O.Jaburková, ktorú touto cestou prosím o dodatočný súhlas k uverejneniu fotografie.

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/