Slovo v číslachÚspešne sme zavŕšili 3. rok vydávania nášho časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Doposiaľ sme vydali 12 čísel, v ktorých sme uverejnili viac ako 170 článkov a viac ako 300 fotografií. Väčšina článkov bola v slovenčine (84%), mnohé boli v agličtine (15%) a zopár bolo v českom jazyku (1%).

Najčastejšie svojimi článkami prispievali Jožo Starosta, Mária Eškut, Andrej Doboš, Marta Styk, Mária Vrabčeková, Pavol Hollosy, Bystrík Brázda, Jurkovičová Jana, Marcella Krupa a Natasha Nagy. Zoznam všetkých prispievateľov nájdete na http://www.sk-bc.ca/node/1430.

Vytlačenie a distribúcia 12 čísel Slova z Britskej Kolumbie nás stáli okolo $20,000. Náš časopis vychádza hlavne vďaka finančnej podpore Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Z ostatných finančných sponzorov sa treba hlavne poďakovať p. Petrovi Levárskemu, p. Štefanovi Mesárošovi zo Slovenska, dr. Viktorovi Neumannovi, honorárnemu konzulovi p.Stanislavovi Lišiakovi a p. Jurajovi Adamcovi. Zoznam všetkých sponzorov nájdete na http://www.sk-bc.ca/node/1430.

Časť finančných nákladov na vydávanie nášho časopisu pokrývame poplatkami za inzerciu. Medzi najčastejších inzerentov patria Milan Štefančík, Torra Enterprises (Peter Levarský) a Sinclair Travel (Peter Husár). Zoznam všetkých inzerentov nájdete na http://www.sk-bc.ca/node/1430.

Malou, ale nezanedbateľnou čiatkou prispievajú na pokrytie nákladov aj čitatelia, ktorí si predplatili náš časopis, a ten im prichádza pravidelne poštou. Prvým našim predplatiteľom bol p. Mikuláš Trenčiansky, ktorý nám zostal verný do dnešného dňa a ktorému touto cestou zo srdca ďakujeme. Zoznam všetkých pravidelných odberateľov nájdete na http://www.sk-bc.ca/node/1430.

Zvláštnu vďaku treba vysloviť nášmu grafikovi, Danielovi Behánovi, ktorý z amatérskych autorských príspevkov dokáže vytvoriť časopis vysokej profesionálnej úrovne.

Všetkým našim spolupracovníkom, čitateľom, autorom, sponzorom, inzerentom, grafikovi, jazykovým korektorom, ako aj pracovníkom tlačiarne Isaac Print It Productions zo srdca ďakujeme.

Jožo Starosta