Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2010-12-16: Dostal som SLOVO z Britskej Kolumbie

Jožko drahý, dostal som SLOVO z Brit.Kolumbie, číslo: jeseň-zima 2010. Srdečná vďaka - aj za časopis, aj -a to najmä- za jeho obsah.

Skvelé, bol som nadšený. Celé číslo, hlavne prvá strana, je bezvadné, vysoko si cením, ako udržujete myšlienku slovenskosti, a prinášate tak hodnotné články. Ešte raz: gratulujem a ďakujem.

A súčasne prajem požehnané Vianoce a Milostíplný Nový rok 2011, Vám všetkým pri časopise.

Váš
Anton

Play slots online for real money https://onlineslots.money/