Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

READY: Marec - poberaj sa starec

Áno, "Marec - poberaj sa starec", tak hovorí prvá strana fotoalbumu pani Mary Kiktovej, starej farníčky farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, ktorá zomrela v marci 2000.

Vo fotoalbume, plnom zažlknutých a zúbkovaných fotografiíí, som našiel aj viacero stručných úryvkov opisujúcich jej plodný život. Niektoré z nich vám ponúkam na prečítanie.

Mary Kikta sa narodila na Slovensku r.1903. Bola najstaršou z 8 detí. Ako 19 ročná sa vydala za Jána (John) Kiktu. Mali spolu 3 dcéry, z ktorých jedna zomrela v útlom veku.

Po 6 rokoch manželstva, r.1928, v čase hospodárskej krízy, John odišiel na zárobky do Kanady. Cesta za prácou, ktorá bola plánovaná na krátke obdobie, sa v dôsledku udalostí v Europe neočakávane predĺžila. Mary bola 21 rokov osamelou matkou.

Až po vojne, v r.1949 sa podarilo Mary Kiktovej a jej dcére, tiež Márii, prísť za svojím mužom a otcom do Kanady. Do novej zeme, plnej neznáma, sa priplavili loďou s menom "Cunard White Star".

{Možno fotografia lode, ktorou sa priplavila do Kanady}

Kiktovci sa usadili v oblasti "Bridgeview" v Surrey (časť veľkého Vancouveru). Mary trávila väčšinu času starostlivosťou o rodinu, prácou na farme a oduševnenou pomocou pri takmer všetkých podujatiach v slovenskej komunite pri farnosti sv. Cyrila a Metoda najskôr v Queensborough a neskôr v New Westminstri.

R.1955, pri prechode cez King George Highway, Mary zrazilo auto. Našťastie si to odniesla iba zlomená noha.

Poblíž slovenského kostola Kiktovci postavili "bytovku", budovu z viacerými bytmi, ktoré dávali do prenájmu. Neskôr sa sami presťahovali do neďalekého domu, odkiaľ mali do slovenskího kostola na skok, "čo by kameňom dohodil".

Počas svojho 65-ročného manželstva s Johnom sa Mary tešila z 8 vnúčat a 13 pravnúčat. Mnohé z nich boli často v jej blízkosti.

{Možno fotografia rodiny, ktorou bola Mary vzdy obklopena}

Mary zomrela na starobu v požehnanom veku ako 96-ročná, v nemocnici, obklopená svojimi najbližšími, dcérou, vnukmi, vnučkami a pravnúčatami. Pravnučka Nicole, deviatačka, po jednej z posledných návštev prababky v nemocnici, napísala báseň, s ktorou vyhrala striebornú medajlu na súťaži mladých talentov:

{Možno fotografia Mary ako odchadza z kostola a po oboch stranách basnička, z jednej strany anglická a z druhej slovenský preklad}

Pôvodná báseň pravnučky Nicole:

Babco

At 96
In a hospital
Confused, memory loss
All at once
Loves company
But falls asleep
Her words are
Quiet
Wise
Full of grief
She stares stares at nothing
The lines of her face
Crooked fingers
Hunched back
Sad eyes
Stories of hard work
Washing floors
Plowing fields
Three kids
Remembering all this
The good and bad
How does she feel
I can’t even imagine
Stares at me blankly
Now I’m confused
Like she has something to say
She can’t get it out
I feel like yelling
I want to know her life story
But she cannot tell me
She speaks a different language...

Nicole Benes, Grade 9, Silver Medal

Baseň, vo voľnom preklade, vyzerá v slovenčine nasledovne:

Babka

Vo veku 96
V nemocnici
Pomotaná, strata pamäti
Z ničoho nič, naraz
Má rada spoločnosť
Ale zaspí
Jej slová sú
Tiché
Múdre
Plné žiaľu
Hľadí, hľadí do prázdna
Vrásky na jej tvári
Pokrútené prsty
Zhrbený chrbát
Smutné oči
Príbehy o ťažkej práci
Drhnutie podlahy
Oranie poľa
Tri deti
Spomienky na to všetko
Dobré i zlé
Ako sa cíti
Neviem si ani predstaviť
Neprítomne na mňa hľadí
Zrazu som z toho ja popletená
Akoby mi chcela niečo povedať
Niemôže to však vypovedať
Chce sa mi kričať
Chcem vedieť jej životný príbeh
Ale mi ho nemôže rozpovedať
Hovorí iným jazykom ...

Na základe rodinného fotoalbumu spracoval Jožo Starosta.

AttachmentSize
Lod.jpg863.1 KB
Rodina.jpg704.31 KB
Odchadzam.jpg400.16 KB

Play slots online for real money https://onlineslots.money/