Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Konzulární dny ve VancouveruVelvyslanectví ČR v Ottawě oznamuje, že ve dnech 17. - 19. ledna 2011 (v době mezi 9-12 a 13-18 hod.) proběhnou ve Vancouveru konzulární dny. Podobně jako v říjnu 2010 bude konzulka úřadovat v hotelu Howard Johnson, 1176 Granville Street, Vancouver, BC, V6Z 1L8. Číslo pokoje bude sděleno v recepci hotelu.

Klientům bude poskytnuta pomoc při vyřizování oddacích, rodných či úmrtních listů, osvědčení o st. občanství, při ověřování pravosti podpisů (také osvědčení o žití), ověřování správnosti opisů (fotokopií) dokumentů, potvrzování správnosti překladů, superlegalizace listin, dále budou nabírány žádosti o výpisy z evidence Rejstříku trestů, výpisy z bodového hodnocení řidiče apod. Z technických důvodů nemohou být nabírány žádosti o pas, lze pouze připravit podkladovou dokumentaci.

Prosíme zájemce o konzulární služby, aby se předem ohlásili na tel. 1-613-562-3875, linka 11 (pí. Míla Minnes) a dohodli si schůzku. Při svém telefonátu prosíme uvádějte celé jméno, tel. číslo na němž jste k zastižení a konzulární úkony, které budete požadovat (vyřizování dokladů, ověřování listin či podpisů apod.) V případě, že budete vyřizovat doklady za celou rodinu, prosíme, nahlaste počet osob.

Mgr. Ivana Krahulcová, konzulka, Velvyslanectví ČR v Ottawě

Play slots online for real money https://onlineslots.money/