Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2.deň 40-dňového hľadaniaToto sú moje on-line poznámky zapísané počas štúdia 2.kapitoly knihy The Purpose Driven Life - You are Not an Accident.


Otázky (Questions):

Toto sú otázky, ktoré 2.kapitola vo mne vyprovokovala.

Q1 - To, že som sa narodil a žijem,
  1. je to náhoda?
  2. je to osud?
  3. je to šťastie?
  4. je to naplnená pravdepodobnosť?
  5. je to rozmar prírody?
  6. je to Boží plán?
Q2 - Prečo som sa narodil ako beloch, Európan, Slovák?

Q3 - Prečo viem spievať, ale nie kresliť?

Q4 - Prečo ešte žijem, keď viacerí moji rovestníci už zomreli?

Q5 - Je pravda, že Boh má so mnou ešte plány?

Q6 - Prečo sa práve moji rodičia stretli a splodili ma?

Q7 - Prečo plánuje Boh počatie aj toho dieťaťa, ktoré sa matka vzdá?

Q8 - Je pravdou, že Boh počíta aj s ľudskými slabosťami, chybami, ba aj hriechmi?

Q9 - Je v Božom pláne zahrnutá aj každá rastlinka, každý chrobák?

Q10 - Aký je vzťah evolúcie a stvorenia? Sú to proti sebe stojáce koncepty?

Q11 - Je evolúcia formou Božieho (s)tvorenia?

Q12 - Ktoré tvrdenie je správnejšie?
  1. Na Zemi mohol vzniknúť život pretože na Zemi existovala voda.
  2. Voda vznikla (Boh ju stvoril) preto, aby vznikol život.
Q13 - Prečo Boh stvoril celý obrovský vesmír? Aby v ňom mohla vzniknúť naša Zem? Aby na Zemi mohol stvoriť človeka - teda aj mňa?

Q14 - Boh je láska. Je láska Boh?

Q15 - Môžeme hovoriť o životnom poslaní bez viery v existenciu Boha?


Odpovede (Answers):

Tu sú odpovede, ktoré Sv. Písmo Starého a Nového Zákona ponúka. Každá z odpovedí môže byť odpoveďou na viacero otázok. Každá otázka môže byť čiastočne zodpovedaná viacerými odpoveďami.

A1 - Takto sa odplácate Pánovi, ľud zadubený a hlúpy? A nie je On tvoj Otec, ktorý ťa stvoril, nie On ťa stvárnil a pevne postavil? (Deuteronómium 32,6)

A2 - V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa ... (Kazateľ 12,1)

A3 - Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme ... (Izaiáš 40,28)

A4 - ... On je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnu ju stvoril, obydlím ju urobil ... (Izaiáš 45,18)

A5 - Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v Tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden z nich neprežil (Žalm 139,16)

A6 - ... veď On dáva všetkým život,, dych a všetko a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch Zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania ... (Skutky 17,25-26)

A7 - Veď v Ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil ... (Efezanom 1,4)

A8 - On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy ... (Jakub 1,18)

A9 - Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. (1 Ján 4,8)


Úloha:

Ak máte čas, skúste vynájsť, len-tak, sami pre seba, ktorá odpoveď je na ktorú otázku. Pomôžte nájsť odpovede na nezodpovedané otázky. Aké sú vaše personálne odpovede? Sú v súlade s ponúkanými odpoveďami? Nie? Prečo?
Ak poznate niekoho zo svojho okolia, kto by sa mozno chcel zamysliet nad svojim zivotom, preposlite mu tento "newsletter" .

Ak nedostavate a chcete dostavat pocas postu 2011 "newsletter 40-dňové hľadanie" pridajte Vašu emailovú adresu do našeho zoznamu.

Ak dostavate a neprajete si dostavat "newsletter 40-dňové hľadanie" vymažte Vašu emailovú adresu z našeho zoznamu.

Jozo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/