Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Prenájom farskej haly

Ponúkame na prenájom našu farskú halu pri kostolíku sv.Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Hala je vhodná na rôzne rodinné a spoločenské udalosti, ako napr. oslavy narodenín, výročí, rôzne posedenia, stretnutia, schôdze, prezentacie, výstavy, predstavenia, večierky a pod.

Ak máte záujem, kontaktujte správcu fary, tel. 604-526-7351Kde nás najdete?


View Larger Map

Play slots online for real money https://onlineslots.money/