Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Business oportunity - Easter Fair

The Czech and Slovak association in Vancouver invites you to participate in

"Easter fair"

Saturday, APRIL 9,2011
1:00 - 5:00 PM

"Slovenian Hall", 5762 Sprott St., Burnaby,BC

Play slots online for real money https://onlineslots.money/