Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Časopis Slovo z Britskej Kolumbie v elektronickej podobe

Časopis Slovo z Britskej Kolumbie si môžete prečítať v elektronickej forme (format pdf). Ak sa zaregistrujete, bude Vám chodiť štvrťročne emailom, bezplatne.

Zaregistrovanie je jednoduché. Kliknite na Manage my subscriptions a vyberte si "newsletter" Časopis Slovo z Britskej Kolumbie.

Úspešne sme začali 4. rok vydávania nášho časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Časopis začal vychádzať v decembri r.2007 a doposiaľ sme vydali 13 čísel, v ktorých sme uverejnili viac ako 200 článkov a viac ako 330 fotografií prevžne zo života slovenských komunít v Britskej Kolumbii. Väčšina článkov bola v slovenčine (83%), mnohé boli v agličtine (15%) a zopár bolo v českom jazyku (2%).

Po zaregistrovaní Vám elektronický časopis Slovo z Britskej Kolumbie bude chodiť štvrťročne emailom, bezplatne.

Uverejnili sme rôzne články. Medzi nimi boli historické príspevky, próza, reportáže z udalostí, príspevky typu “Predstavujeme Vám”, sezónne duchovne ladené úvodníky, zamyslenia alebo príhovory hlavného redaktora, články o prekrásnej Britskej Kolumbii, cestopisy, príspevky zo života komunít, odborné poradenské príspevky, básne a krátke oznamy, odozvy čitateľov a inzeráty.

Zaregistrujte sa, Časopis Slovo z Britskej Kolumbie Vám bude chodiť v elektronickej podobe štvrťročne emailom, bezplatne.

Všetky doposiaľ vydané čísla si môžete prečítať tu.Play slots online for real money https://onlineslots.money/