Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Elias Vella a Diana Mascarenhas prídu opäť - 9., 10. a 11. decembra

Slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminster má opätovne veľkú česť zorganizovať spirituálny seminár "Set Free" pre celú Vancouverskú Arcidiocézu, ktorý sa uskutoční v dňoch 9-11 decembra 2011 v priestoroch strediska "Rosemary Heights" v Surrey, BC.

Na pozvanie Fr. Juraja Kopanického, správcu farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri, príde Fr. Elias Vella, ktorý je dobre známy aj účastníkom viacerých duchovných seminárov na Slovensku a Diana Mascarenhas z Indie.

Otec Elias Vella, pôvodom z Malty, člen františkánskeho rádu a Diana Mascarenhas, riaditeľka misijného centra pre evanjelizáciu v Indii, prídu po 2 rokoch opäť do Vancouverskej Arcidiocézy.

Otec Elias Vella je známy exorcista, ktorý vykonáva svoju pastoračnú činnosť na Malte. Jeho prednášky o vnútornom uzdravení a oslobodení sú obľúbené v mnohých krajinách sveta, ako napríklad Anglicko, Nemecko, Indonézia, Brazília, Austrália. Je častým návštevníkom Slovenska, kde jeho sa jeho prednášky a semináre tešia veľkej obľube medzi laikmi i kňazmi.

Diana Mascarenhas vedie spolu s jej manželom evanjelizačnú školu v Bangalore, Indii a má veľa skúsenosti v psychologickom a kresťanskom poradenstve.

Otec Elias a Diana neboli veľmi známi v Kanade a tobôž nie v našom Vancouverskom Arcibiskupstve. Stali sa však veľmi dobre známymi po duchovnom seminári "Set Free to Live and Love" zpred 2 rokov. Napriek tomu, že seminár prebiehal naozaj len niekoľko dní pred Vianocami 2009, v pastoračnom centre v Rosemary Heights (Surrey, BC) sa zišlo takmer 150 účastnikov. Mnohí dali takto ďalšiu možnosť Bohu, aby viac pôsobil v ich živote, iní zase chceli možno zakúsiť niečo nové alebo snáď si iba trošku oddýchnuť od predvianočného zhonu. Niektoré dvojice si účasť na tomto seminári dali ako vzájomný vianočný darček.Viac o seminári zpred 2 rokov si môžete prečítať v 10.čísle časopisu "Slovo z Britskej Kolumbie".

Pozývame vás na tohoročný spirituálny seminár "Set Free to live and love". Uskutoční sa 9-11 decembra 2011. Bude v anglickom jazyku. Bude obsahovať 3 plné dni prednášok, meditácií, adorácie, sv.omše, modlitby, spirituálnu hudbu, duchovné rozhovory. Ubytovanie a strava je zahrnutá v poplatku za seminár.

Plagát


See the poster

Informačná brožúra


See the information brochure

Registračná Forma


Registration form


Krátke zábery zo "Set Free" Retreat, ktorý sa uskutočnil pred 2 rokmiFr. Elias Vella
Jedna z mnohých piesní, ktoré sme spolu spievali
Diana Mascarenhas
Viac informácií nájdete na www.eliasvella.org

Play slots online for real money https://onlineslots.money/