Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-03-09: Úspech slovenského filmu "Muzika" v Nemecku

Do distribučnej siete nemeckých kín 9. marca 2009 slávnostne uviedli slovenský koprodukčný film "Muzika". Viacnásobne ocenené filmové spracovanie rovnomennej poviedky Petra Pišťánka sa dostáva k nemeckému divákovi s kvalitným a výstižným dabingom, ktorý zachováva poetiku filmu a verne tlmočí aj špecifické pointy príbehu. Zaplnená, vyše päťstomiestna sála prestížneho premiérového kina Babylon aplaudovala tvorcom, medzi ktorými nechýbal slovenský kameraman snímky Alexander Šurkala, ale ani kultový český herec Jan Budař.

Koproducent filmu za nemeckú stranu Andreas Eicher opakovane zvýraznil podiel nielen Slovenského inštitútu v Berlíne, ale aj slovenského veľvyslanectva v Berlíne a zastúpenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v NSR. Kultová snímka, prihovárajúca sa
univerzálnym jazykom nielen publiku v nových spolkových krajinách, bude postupne slávnostne uvedená aj v ďalších nemeckých mestách.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/