Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-03-11: Slovensky vecer na medzinarodnom veltrhu cestovneho ruchu ITB v Berline

Pri príležitosti konania medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITB v Berlíne usporiada slovenské veľvyslanectvo v NSR 13. marca 2009 „Slovenský večer“, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia slovenských regiónov a miest,
ako aj ďalších vystavujúcich subjektov.

V poradí už trinásta účasť Slovenskej republiky na veľtrhu ITB pripravená Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) je svojou úrovňou i rozsahom prezentácie (14 vystavovateľov, výstavná plocha 190 m2) doteraz najväčšou.
Participácia slovenských vystavovateľov na tomto - v celosvetovom meradle najväčšom - veľtrhu cestovného ruchu, potvrdzuje ich záujem o oslovenie nemeckej klientely.

Slovenský veľvyslanec v Berlíne Ivan Korčok vo svojom príhovore počas otvorenia expozície vyzdvihol význam účasti zástupcov Žilinského a Nitrianskeho samosprávneho kraja a miest Bratislava, Vysoké Tatry a Svit na veľtrhu. Zdôraznil, že spoločná expozícia SACR, samosprávy, hotelov a cestovných kancelárií potvrdzuje, že zatraktívnenie Slovenska ako turistickej destinácie je možné len prostredníctvom úzkej spolupráce a partnerstva medzi štátom, samosprávou a podnikateľskými subjektami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu. Ako uviedol, najväčšou výzvou pre SR je ďalšie zvýšenie kvality služieb. Kým štát má nezastupiteľnú úlohu v oblasti prezentácie a základnej infraštruktúry, zlepšenie kvality služieb musí byť záujmom podnikateľskej sféry.

V rámci ekonomických vzťahov s Nemeckom, ktoré je najdôležitejším zahranično-obchodným partnerom SR, má podľa veľvyslanca I. Korčoka veľký potenciál nárastu práve oblasť cestovného ruchu. Z pohľadu aktívneho cestovného ruchu (zahraniční turisti navštevujúci našu krajinu) je Nemecko už dnes jedným z našich kľúčových trhov. V štatistických prehľadoch sa z hľadiska počtu turistov nachádza na treťom mieste (za Českou republikou a Poľskom, údaje za rok 2007), z hľadiska priemernej dĺžky pobytu dokonca na druhom mieste.

Ako potvrdzuje doterajšia komunikácia s nemeckými partnermi a prvé skúsenosti z ostatných veľtrhov cestovného ruchu, vstupom do eurozóny vzrástol na nemeckom trhu stupeň poznania a dôvera voči Slovensku. Vzhľadom na ekonomické výhody spojené s prijatím spoločnej európskej meny (absencia transakčných nákladov, ľahšia porovnateľnosť cien) sa zvýšila atraktivita krajiny pre nemeckých turistov.

Veľvyslanec I. Korčok v tejto súvislosti vyzdvihol pôsobenie zahraničného zastúpenia SACR v Berlíne a zdôraznil, že vzhľadom na význam nemeckého trhu je ho potrebné ďalej posilniť. Prezentácia Slovenska na veľtrhu ITB Berlín bola oživená hudobným vystúpením súboru Zlaté husle, ochutnávkou vín Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a razbou eurožetónov realizovanou v spolupráci so Štátnou mincovňou Kremnica.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/