Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Žrebovanie - kto vyhral bezplatný inzerát?

Redaktor časopisu "Slovo z Britskej Kolumbie", Jožo Starosta, ponúkol na Veľkonočnom jarmoku jedno voľné miesto pre inzerát v 7. čísle časopisu, ktorého vydanie je naplánované na jún 2009. Výherca bol vybratý žrebovaním.

Podmienkou pre účasť v žrebovaní bola "business card". Do žrebovania sa prihlásili:


Všetky "business cards" sme vhodili do osudia.


Dobre sme ich premiešali ...


Šťastlivým výhercom je Pottery by Karla Kaznowski


Blahoželáme. Inzerát Pottery by Karla Kaznowski uverejníme v nasledujúcom, v poradí už siedmom, čísle časopisu "Slovo z Britskej Kolumbie".


Všetkým ostatným účastníkom žrebovania ponúkame inzertné miesto v nasledujúcom čísle časopisu "Slovo z Britskej Kolumbie" za zvýhodnených podmienok.


Čo to znamená zvýhodnené podmienky inzerovania? Prečítajte si.

AttachmentSize
s.01.business.cards_.jpg263.93 KB
s.02.do_.osudia.jpg78.28 KB
s.03.a.vyhercom.je_.jpg83 KB
s.05.pottery.by_.karla_.kaznowski.jpg58.13 KB
s.pottery.png114.42 KB
s.business.cards_.1.png243.36 KB
business.cards_.2.png180.74 KB

Play slots online for real money https://onlineslots.money/