Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Záhada č. 1

Prezrite si číselné poznámky, ktoré sme našli v jednej starej modlitebnej knižke. Čo si myslíte, čo to je? Svoje odpovede ste mohli posielať emailom na našu adresu. Vaše odpovede ako i vylosovaných výhercov si možete nájsť v druhom čísle nášho časopisu.

zapis v modlitebnej knizke


Play slots online for real money https://onlineslots.money/