Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-05-22: Náš portál a náš časopis Slovo z Britskej Kolumbie získali podporu od ÚSZZ

Vazeni krajania,

dovolte mi, aby sme Vam oznamili, ze dna 11. maja 2009 zasadala medzirezortna Komisia pre schvalovanie projektov na pomoc krajanskym spolkom a organizaciam v zahranici pri Urade pre Slovakov zijucich v zahranici.

Komisia posudila 692 dorucenych ziadosti (projektov) od 230 ziadatelov v celkovej pozadovanej vyske 3 069 644,46 € / 91 695 798,53 Sk. V ramci stanoveneho objemu financnych prostriedkov urcenych na dotacie z rozpoctu USZZ na rok 2009 bola rozdelena v ramci jedneho grantoveho kola financna ciastka 1 327 756,75 €/40 000 000,- Sk. Schvalenych bolo 463 ziadosti (projektov).

Zoznam projektov a pridelenych dotacii najdete na http://www.uszz.sk/files/Grantove_kolo_2009.pdf .

S pozdravom

Mgr. Tatiana Orlicka
Teritorialny odbor
Urad pre Slovakov zijucich v zahranici

Play slots online for real money https://onlineslots.money/