Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

II.3: Kríza? Aká kríza?

Ekonomická kríza – Pohľad laika

Posledné týždne či mesiace sa zovšadiaľ ozýva “ekonomická kríza.” Americké automobilky sú na pokraji bankrotu, mnohí stratili prácu alebo pracujú na znížený úväzok, niektorí sú nútení predať svoju strechu nad hlavou – svoj dom, aby mohli zaplatiť dlhy. Na druhej strane si však niektorí CEOs vedia vyplatiť extra miliónove bónusy za privedenie organizácie do bankrotu a nehanbia si žiadať peniaze od vlády – napr. americká vláda poskytla $85 milliárd ako ‘núdzovú pomoc’ poisťovni AIG, pričom kľúčoví hráči tejto poisťovne si dokázali vyplatiť $165 miliónov na odmenách.

V Kanade letecká spoločnosť Air Canada mala v roku 2008 čistú stratu $827,6 milionóv, na druhej strane WestJet Airlines, druhý kanadský letecký prepravca, mal minulý rok zisk $178,1 miliónov pri rovnakých ekonomických podmienkach. A tak sa pýtam, je to o ‘ekonomickej kríze’ alebo o ‘(ne)ekonomickom podnikaní’? Je to o presýtení automobilového trhu alebo o nenásytnosti automobiliek? Ak jedna spoločnosť dokáže vykázať stomiliónový zisk a druhá spoločnosť takmer miliardovú stratu v rovnakých podmienkach, potom je to, podľa môjho názoru, o niečom inom - o zodpovednosti podnikateľov.

Smutné však na tom je, že na nezodpovedných podnikateľov (CEOs) doplácajú tí, ktorí si to najmenej zaslúžia – zamestnanci a ich rodiny, spoločnosť a v konečnom dôsledku i štát. Nerozumné hospodárenie jednotlicov a záujmových skupín dokázalo priviesť svet do takej krízy, aká bola v minulosti spôsobená len svetovými vojnami.

WestJet Airlines má veľmi dobrý slogan: “Because Owners Care - pretože majitelia sa starajú.” Nech je nám tento slogan príkladom starať sa pozitívne jeden o druhého, vytvoriť si zodpovednosť, dodržať záväzky, obohatiť život druhých či už nejakou službou alebo pekným slovom, ako je i napríklad Slovo z Britskej Kolumbie.

Snáď táto kríza pomôže odstrániť všetky neefektívne organizácie, ktoré spôsobili jej vznik.

Mária Matovčíková

Kvíz o hospodárskej kríze

Prelom hospodárskej krizy? Neverím v žiadne prelomy samy od seba. To, čomu sme zvyknutí hovoriť hospodárska kríza, je iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej dobe je mnoho ľudí, ktorí se domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá vyriešiť peniazmi.

Hrozím se dôsledkov tohoto omylu. V postavení, v ktorom sa nachádzame, nepotrebujeme žiadnych geniálných obratov a kombinácií. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a verejnému majetku.

Nepodporovať bankrotárov, nežiť na dlh, nevyhadzovať hodnoty pre nič za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás vždy pozdvihlo z biedy, pracovať a šetriť a urobiť prácu a šetrenie výnosnejšími, žiadanejšími a čestnejšími než leňošenie a utrácanie.

Máte pravdu, je treba prekonať krízu dôvery. Avšak ona sa nedá prekonať technickými zásahmi, ani finančnými, ani úverovými. Dôvera je vec osobná a dôvera sa dá obnoviť iba mravným hľadiskom a osobným príkladom.

---

Kto toto povedal a kedy? Skúste uhádnuť.
• Barack Obama v novembri 2008, pred tým, než nastúpil do úradu Prezidenta USA
• Martin Luther King pri prejave za práva černochov v New Orleans r. 1966
• Tomáš Baťa počas hospodárskej krízy v 30-tych rokoch minulého storočia
• Úvodník vo Vancouverských novinách “The Provice” 2. júna 1959
• Prevzaté z webovej stránky Internetového časopisu pre novú evenjelizáciu (http://www.communio.sk/)

Dajte svoj hlas autorovi na http://www.sk-bc.ca/node/336

js

Play slots online for real money https://onlineslots.money/