Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Vianoce v srdci (Maria Eskut)

Kto by si s láskou nespomenul na obdobie detstva, obdobie bezstarostných hier a štastných chvíľ…Každoročne deti s túžbou očakávajú príchod Vianoc, pretože vtedy prichádza aj Ježiško… a prináša darčeky. Mamka sa zvŕta v kuchyni, otec chystá vianočný stromček a deti s napätím očakávajú, kedy príde tá vytúžená chvíľa.

Obdobie Vianoc patrí medzi najradostnejšie sviatky roka. Predchádza mu adventné obdobie, ktoré trvá 4 týždne. Toto obdobie je oddobím stíšenia a prípravou vnútra na stretnutie s tým najväčším Darom, malým Ježišom v betlehemských jasliach. V kostole i našich domovoch sú pripravené adventné vence, na ktorých sú 4 sviece, ktoré s postupujúcimi týždňami prinášajú svetlo a symbolizujú tak príchod Svetla sveta. Voľakedy bývalo zvykom, že sa v čase adventu nekonali zábavy ani svadby, aby sa tým dalo viac vyniknút tichu, ktoré symbolicky vytvára očakávanie… Gazdinky poriadne vydrhli dom, robilo sa veľké upratovanie, všetko sa muselo blýskat čistotou. Popritom si blízki navzájom pripravovali malé prekvapenia pod vianočný stromček a snažili sa aspoň symbolicky urobiť tomu druhému radosť, obdarovať ho. Dnes je trendom, že deti píšu Ježiškovi list a rodičia sa snažia, aby Ježiško každý rok naozaj prišiel.

Po uplynutí 4 týždnového obdobia prichádzajú Vianoce. Čaro týchto sviatkov je v tom, že je rodina spolu, že sa nachvíľu všetko zastaví a človek dokáže vnímať aj to, na čo nemá bežne čas. V tomto čase sú si ľudia akýsi bližší a dokážu načrieť hlbšie do vrecka a podeliť sa aj s tými menej šťastnými.

U nás doma sme na Štedrý den vstávali už skoro na svitaní, pred východom slnka a nasadli do auta. “ A ja vam vinčujem šicko dobre, čo od Pana Boha požadače, ščešče, zdrave, hojné Božské požehnanie, žeby vas tak Pan Boh požehnal, jak z neba svata rosa leci.Pochválený buc Ježiš Kristus! Takto znel náš vinš a ním sme prebúdzali starých rodičov, ktorí bývali na dedine. Celý Štedrý deň sa niesol v znamení príprav slávnostnej večere, na ktorej boli prítomní všetci a keď sa zdalo, že by niekto mal ostať sám, tak sa preň vždy našlo miesto pri štedrovečernom stole.

Po úvodnej modlitbe, prečítaní Svätého Písma sa začala spoločná večera, ktorá spočívala v niekoľkých chodoch. Ako deti sme ale očakávali, kedy nastane chvíľa vybaľovania darčekov a tak najmladší z nás, vždy išiel pod stromček a priniesol dar. Radosti nebolo konca kraja! Potom prišla na rad rozprávka Tri oriešky pre Popolušku, alebo nejaká iná slovenská klasika a pomaly sme sa chystali na Polnočnú omšu. Ach, aké krásne sú tie vianočné spomienky…Dodnes počujem vrzgot snehu pod čižmami, horúci dych v mrazivej noci a vnímam to kričiace ticho navôkol. Vidím malinké svetielka v oknách domov a zababušených ľudí náhliacich sa osláviť narodenie nášho Kráľa. V ušiach mi znie mohutný zvuk organu a jasavý spev. V tej tichej presvätej noci sa zrodila Nádej pre svet.

V pokore a chudobe prichádza Ten, ktorý chce priniesť Vianoce do srdca každého z nás. Sníma smútok a bolesť a dáva zmysel každému krížu.

Nech sú aj vaše tohtoročné Vianoce štastné, nech v nich nájdete hĺbku tajomstva betlehemskej noci a nech aj po ich skončení Vianoce vo Vás zotrvajú. Vianoce sú, keď nemáš v srdci hriech!

Mária Eškut

Play slots online for real money https://onlineslots.money/