Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-08-13: Pripravujeme 8. číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie

Pripravujeme 8. číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Časový rozvrh je nasledovný:

2009-aug-22: uzávierka rukopisov rozsiahlejších článkov
2009-aug-29: uzávierka drobných príspevkov, oznamov a inzerátov
2009-sep-15: do tlače a distribúcia čísla v elektronickej podobe (pdf)
2009-sep-22: distribúcia fyzických farebných výtlačkov

Chcete prispieť rozsiahlejším článkom?
Chcete informovať čitateľov časopisu o aktivitách vašej komunity?
Chcete inzerovať vaše výrobky alebo služby?
Chcete sa stať pravidelnými odberateľmi farebných výtlačkov?
Chcete dostať cez email elektronickú verziu 8. čísla časopisu?
Chcete a môžete byť sponzorom 8. čísla, a tak nám pomôcť vydať 1000 profesionálnych farebných výtlačkov?

Chcete prispieť rozsiahlejším článkom? Chcete informovať čitateľov časopisu o aktivitách vašej komunity? Pošlite váš príspevok, ako prílohu vo formáte MS Word, na slovo@sk-bc.ca.

Chcete inzerovať vaše výrobky alebo služby? Pošlite vašu požiadavku na sponsor.slovo@sk-bc.ca alebo zatelefónujte do redakcie 1-604-944-1554

Chcete sa stať pravidelnými odberateľmi farebných výtlačkov? Pošlite email na subscribe.slovo@sk-bc.ca. Ako "subject" uveďte "Subscibe". Do email uveďte vašu poštovú adresu a uhraďte $25 US elektronicky na http://www.sk-bc.ca/subscribe_slovo .

Chcete dostať cez email elektronickú verziu 8. čísla časopisu? Pošlite email na subscribe.slovo@sk-bc.ca. Ako "subject" uveďte "Subscribe PDF".

Chcete sa stať distribútorom nášho časopisu? Pošlite vašu požiadavku na sponsor.slovo@sk-bc.ca alebo zatelefónujte do redakcie 1-604-944-1554.

Chcete a môžete byť sponzorom 8. čísla, a tak nám pomôcť vydať 1000 profesionálnych farebných výtlačkov? Podporte nás na http://www.sk-bc.ca/donate.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a pomoc.

Jožo Starosta
redaktor časopisu

Play slots online for real money https://onlineslots.money/