Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Paradoxy alebo kde je chyba?

Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny. Viac vymožeností, ale menej času. Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu, viac vedomostí, ale menej súdnosti. Máme viac odborníkov, ale aj viac problémov, viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti. Utrácame príliš bezstarostne, smejeme sa primálo, jazdíme prirýchlo. Pohneváme sa priskoro, udobrujeme prineskoro. Čítame príliš málo, televíziu sledujeme priveľa, a modlíme sa zriedka. Znásobili sme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty.

Rozprávame priveľa, milujeme primálo a klameme príliš často. Učíme sa ako zarábať na živobytie, ale nie ako žiť. Pridali sme roky životu, ale nie život rokom, máme vyššie budovy, ale nižšie charaktery. Širšie diaľnice, ale užšie obzory. Míňame viac, ale máme menej, kupujeme viac, tešíme sa z toho menej. Cestujeme na Mesiac a späť, ale máme problém prejsť cez ulicu navštíviť susedov, dobíjame vonkajší vesmír, ale nie vnútorný, rozbili sme atóm, ale nie naše predsudky.

Píšeme viac, učíme sa menej, plánujeme viac, dokončujeme menej. Naučili sme sa ponáhľať sa, ale nie čakať, máme vyššie platy, ale nižšiu morálku. Máme viac počítačov, ale menej priamej komunikácie. Máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu kvalitu, rýchle stravovanie, ale pomalé trávenie, vysokých mužov, ale nízke charaktery. Máme viac voľného času, ale menej zábavy, viac druhov jedla, ale menej výživy, dva platy, ale viac rozvodov, krajšie domy, ale neúplné rodiny...

Úryvok z článku Paradox našich čias prevzatý z časopisu Priestor pre život (www.priestorprezivot.sk).

Play slots online for real money https://onlineslots.money/