Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-09-03: Zlatá plaketa MZV pre kardinála J.Tomka

Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák prijal emeritného prefekta
Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinála Jozefa Tomka, ktorý 15.
septembra oslávi 30. výročie svojej biskupskej vysviacky. Pri tejto
príležitosti M. Lajčák udelil dlhoročnému vysokému predstaviteľovi Svätej
stolice Zlatú plaketu Ministerstva zahraničných vecí SR za jeho celoživotný
prínos pre zachovanie národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí,
zviditeľňovanie a šírenie dobrého mena Slovenska vo svete a podporu rozvoja
priateľských vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a
Svätou stolicou. „Ďakujem vám za všetko, čo ste až doteraz urobili pre
Slovensko, ste naozaj veľký syn slovenského národa,“ povedal minister
M.Lajčák.

Hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR
Telefón: 00421-2 / 5978 3010
Mobil: 00421-918 / 660 040
Fax: 00421-2 / 5978 3019
E-mail: hovorca@mzv.sk

Play slots online for real money https://onlineslots.money/