Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Kniha, ktorá ma oslovila

Pre všetkých, ktorí hľadajú pravý význam manželstva a manželských sľubov, doporučujem knihu “Radostná zvesť o sexe a manželstve (angl. originál The Good News about sex and marriage) od Christopher West, kde nájdete odpovede na všetky vaše nezodpovedané otázky.

Mária Matovčíková

Play slots online for real money https://onlineslots.money/