Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

II.4.27 Ďaľšie emaily

Milý pán Jozef, som veľmi rád, že nás internetová náhoda skontaktovala. Od srdca Vám gratulujem k Vašej šéfredaktorskej činnosti. Celú sobotu som preklikával Vami redigovaný časopis a vašu stránku. Z vlastných
skúseností viem aký entuziazmus je potrebný pre takúto aktivitu na profesionánej úrovni , pred ktorou sa hlboko skláňam. ... Vojtech Bradovka, vydavateľ a šéfredaktor internetového magazínu KGB - Klub Generácie Báčikov, www.kgbacikovia.websnadno.cz
----------------------------------------------------------------------
Dobrý deň vážený pán Starosta, ďakujem vám za zasielanie vášho pekného a zaujimavého časopisu SLOVO z BK. Prináša mi zaujimavé informacie i potešenie. ... Prajem vám vo vašej práci veľa úspechov. ... S úctivým pozdravom, Vladimir Wiedermann, Head of Trade & Economic Dpt., Embassy of the Slovak Republic to Ottawa, Canada
------------------------------------------------------------
Nazdar, Jožko Starosta! Ďakujem Ti za oznámenie, že vyšlo ďaľšie číslo Slovo z Britskej Kokumbie. Prečítal som si ho a musím konštatovať, že ho robíte skoro na profesionálnej úrovni. Keby som Ti stále písal, že je to ,,SUPER,, tak by som bol falošný čitateľ a aj kamarát. Mne sa zdá, že v tvojom časopise chýba niečo na zasmiatie!!! Chcú všetci čitatelia vášho SLOVA čítať len komentáre, oznamy, články nútiace sa zamýšlať nad určitou tematikou ??? Čo by sa stalo, keby ste uverejnili niečo na zasmiatie? Veď sa hovorí, že humor je soľ života. ... Maj sa fain. FOJTÍK Jozef
----------------------------------------------------
Váženy pane Starosto, musím Vám vzdat hold za krásny magazin, dobre zpracovaný a graficky upravený. Dovolite mi z nej neco prevzít do Nového Domova? I fotky jsou velice pěkné a navíc tam máte odkazy na to, kam se dobrát k dalším. Velice dobrá práce. Musí Vás to stát hodne úsilí. Přeji pořád dobrou pohodu, která na čtenaře z magazínu dýcha. Úprimně, Vera Kohoutova
--------------------------------------------------------

Jožko drahý! Ďakujem za zaslané 7.číslo Slova z Britskej Kolumbie. No tu si ma sklamal, úplne a totálne, stal sa nevierohodným na celej čiare a stopercentne [4%] !! Píšeš, že si skončil elektrofakultu. No keď som si prečítal Tvoj "Príhovor" došiel som -nemôžem inak- k skalopevnému a nevyvrátiteľnému presvedčeniu, že si študoval žurnalistiku a to nie na hocakej, lež na najvyberanejšej univerzite. To platí aj na toto celé číslo (hoci sa "vyhováraš" na redakčnú radu) a tiež na grafickú úpravu (tu zase "zvaľuješ" vinu na p. Daniela Behana). Vidím, žiaľ, že Ti nemožno veriť ani v jedinučkom jednom slove. Škoda. Keby tu totiž nešlo o také zjavné a úmyselné klamanie celého ľudstva, musel by som Ti (a vám všetkým!!) gratulovať - a to z plného srdca, a nielen za články a úpravu, ale i za celkove vysokú úroveň - a predovšetkým za to, že ste sa na vydávanie vôbec podujali a tak slovenskú vec postavili na piedestál.
Škoda, preškoda, že ste si to u mňa týmto zavádzaním nadobro pokazili... :) Si snáď ochotný (ste vy všetci), nejako to odčiniť a kajať sa, i uhradiť vzniklé škody, najmä morálne ??? Možno by som sa dal akosi uchlácholiť a učičíkať.
Posielam Ti (i vám všetkým) však svoj pozdrav, v nádeji že sa polepšíte. Tvoj a Váš Anton
------------------------------------

Play slots online for real money https://onlineslots.money/