Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2009-10-19: Emails rozposlane do farnosti

Maria M. rozposlala do farnosti diecezy emails spolu s plagatom, brozurku a textom do buletinu.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/