Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Sv. Mikuláš príde do New WestminsterSv. Mikuláš zavíta do farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster v nedeľu 11.decembra po slovenskej sv. omši (asi okolo 12:30).

Posledný deň na prihlásenie detí je 4. december. Svoje deti môžete prihlásiť u Michaely a Jozefa Demčáka (604-589-1584).

Play slots online for real money https://onlineslots.money/