Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

15.číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie - Leto 2012 - je uzavreté

Chcete uverejniť svoj príspevok v časopise Slovo z Britskej Kolumbie? Máte možnosť.

Pripravujeme 15.číslo, Leto 2012. Príspevky prijímame do 24.júna 2012.

O aké príspevky máme záujem? Radi uverejníme články, úvahy, príbehy zanerané na pozitívne a inšpiračné stránky emigrantského života. Radi uverejníme príspevky, ktoré sú založené na Vašej osobnej skúsenosti. Vyhýbame sa neplodnej polemike, rozporuplným názorom, nehovoriac už ani o osobných útokoch a vzájomnom obviňovaní. Veď máme toľko toho spoločného, čo nás spája. Viac o zameraní nášho časopisu si môžete prečítať na http://www.sk-bc.ca/zameranieslova.

Ak sa Vám páči zameranie nášho časopisu a chcete prispieť, môžete si vybrať z mnohých rubrík, ktoré zaujímajú našich čitateľov. Sú to, napríklad, "Zo slovenskej histórie za posledných 1200 rokov", "Čo skrýva 'zaprášená krabica' - Útržky z histórie Slovákov v zahraničí (fotografie, ústrižky z novín, staré dokumenty, rodné listy, ...)", "Zážitky emigrantov z cesty na Slovensko", "Prozaické a poetické príspevky čitateľov", "Spomienky emigrantov na svoje začiatky", "Zo života súčasných slovenských zahraničných komunít, hlavne udalosti uplynulých a budúcich týždňov" a mnohé iné. Zoznam všetkých rubrík nájdete na http://www.sk-bc.ca/rubriky.

Toto letné číslo chceme zvlášť zamerať na tému "Práca pre (slovenskú) komunitu v zahraničí? Prečo?".

Takže, ak sa máte s čím podeliť s našimi čitateľmi, pošlite nám svoj príspevok do 24.júna 2012 na emailovú adresu jozef.starosta@sk-bc.ca alebo na poštovú adresu Jozef Starosta, #210-2978 Burlington Dr., Coquitlam BC, V3B 7S6 Canada.

Na záver malé upozornenie: Vyhradzujeme si právo gramaticky, či štylisticky upraviť články, skrátiť ich, poprípade neuverejniť ich pre nedostatok miesta alebo pre tému, či zameranie, ktoré nie sú v súlade s rubrikami alebo so zameraním časopisu.

Teším sa na Vaše príspevky, ktoré nemusia byť iba z Britskej Kolumbie.

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/