Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Zažite kúsok Slovenska na "Port Moody Festival of Arts"

Na Umeleckom Festivale v Port Moody v rámci Slovenského večera v piatok 21.septembra vystúpi
- spevácky zbor "Great Moravia Choir" s viacerými slovenskými piesňami, medzi ktorými zaznejú "Aká si mi krásna", "Starosloviensky Otče náš" a "Tancuj, tancuj, vykrúcaj"
- folklórny súbor "Slávik" s tradičnou slovenskou svadbou
- slovenský mím Adrian Ohrádka

Návštevníci večera si tiež budú môcť pozrieť
- krátky dokumentárny film o Slovensku
- výstavu fotografií od Petra Flyn Nižnňanského
- výstavu historických fotografií zo slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
- PowerPoint prezentáciu zo života Slovákov v Britskej Kolumbii
- výstavu všetkých doteraz vydaných 15 čísel časopisu "Slovo z Britskej Kolumbie"

js

Play slots online for real money https://onlineslots.money/