Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Impressions of RenainssanceDr. Viktor Neumann pripravil i tento rok (2012) pre našich krajanov vo Vancouveri a v okolí hudobný koncert, na ktorom vystúpil spevácky zbor “The Great Moravia Choir” vedený zbormajstrom Pavlom Šimončičom, sólová speváčka Dana Cline, huslistka Zuzana Uskovitsová a klavíristka Eva Solar-Kinderman.Dr. Neumann nás na koncert pozval takto:


Milí priatelia, blíži sa čas Vianoc, sviatkov pokoja a mieru, a pre nás je to opäť príležitosť sláviť tento krásny čas hudbou. Pripravili sme pre vás koncertné vystúpenie umelcov, žijúcich vo Vancouveri, ktorých korene siahajú do dvoch malých no umelecky a kultúrne veľmi bohatých krajín, Česka a Slovenska.

Boli by sme radi, keby ste vy všetci s nami, v spoločnosti vašich najbližších a známych strávili tento krásny umelecký večer v malebnom Canadian Memorial Church, kde vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývam v mene mojom a v mene všetkých milovníkov krásneho umenia. Nech duch sviatkov pokoja a mieru pretrváva vo vašich srdciach po celý rok.

Viktor Neumann

Členka speváckeho zboru “The Great Moravia Choir” takto hodnotí podujatia našich krajanských komunít vo Vancouveri:

As a member of Great Moravian Choir I'd like to express my pride in the local Slovak community and particularly the people who organize or participate in these events. I have recently sang with the choir during the Impressions of Renaissance concert and Experience Slovakia evenings.These occasions helped me explain to my Canadian husband and friends that Slovak culture means more than just being a small country in the heart of Europe. They each had wonderful things to say about the music, our traditional dress and dance, food and they can see how these are important characteristics of our Slovak tradition.

My husband Brent quoted "Slovakia reminds me of Canada. We have many of the same values and that showed in the presentations. For such a small country in contrast, Slovaks preserve more deep tradition and cultural values in comparison."

Dagmar Frimm-Raymond

Play slots online for real money https://onlineslots.money/