Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Poďakovanie autorom, sponzorom, inzerentomĎakujem
  • všetkým autorom, ktorí prispeli do 18. čísla časopisu Slovo z Britskej Kolumbie
  • všetkým sponzorom, ktorí finančne podporili vydanie 18.čísla
  • všetkým inzerentom, ktorí uverejnili svoj inzerát v 18.čísle časopisu.

Autori článkov:
Pavol Bárta, Svetlana Bártošová, Peter Čelko, Jozef Dopjera, Mária Eškut, Erika Hanková, Emilia Hrabovec, Lucie Hůtová, Miroslav Igaz, Pavol Kleban, Ingrid Konrad, Miriam Oravec, Zuzana Pavelcová, Oľga Slobodníková, Paul Stacho, Jožo Starosta, Lojzo Škoda, Andrej Štelmák, Emily van der Velden, Jozef Vodička

Do rubriky "Čitatelia píšu" prispeli:
Jana, Paľo, Anna, Peter M., Peter Č., Veronika, Tibor, Jozef Dz., Jozef B., Ivana, František, Miro, Katka

18. vydanie sponzorovali:
generály sponzor - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bronzoví sponzori - Zuzana Klepl, Lenka Mikeš, individuálni sponsori Pavel Jestrab, Bertha Palko.

Svojím inzerátom v 18. čísle nás poporili: Anco Enterprises, Nature Farm Market, Olga Slovak, Peter Levarský, Paul Levarský, Diana Janek.

Grafickou úpravou časopis na profesionálnu úroveň pozdvihol Daniel Behán.

Vďaka vám všetkým.

Jesenné a zimné číslo čaká aj na vaše príspevky ( www.sk-bc.ca/rubriky )

Uzávierka jesenného čísla časopisu je 20.oktobra 2013. (zmena !!!)
Uzávierka zimného čísla časopisu je 15.decembra 2013.(zmena !!!)

Svoje príspevky, inzeráty, oznámenia o sponzorovaní posielajte na jozo.starosta@sk-bc.ca

Ďakujem za uplynulú a aj budúcu spoluprácu.

Jožo Starosta

P.S.
Slovo z Britskej Kolumbie je neoficiálny časopis slovenských komunít žijúcich hlavne v Britskej Kolumbii v Kanade. Časopis vydáva Jožo Starosta v úzkej spolupráci so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru, na Slovensku a postupne sa pridávajú aj autori z iných kútov sveta. Časopis vychádza obyčajne 4 krát do roka. Toto 18. číslo vyšlo s finančnou dotáciou USŽZ . Toto i všetky predchádzajúce čísla si záujemcovia môžu prezrieť v digitálnom kiosku Slova s Britskej Kolumbii www.sk-bc.ca/citajteslovo.


Play slots online for real money https://onlineslots.money/