Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Rozhodnutia


Denne robíme množstvo rozhodnutí. Koľko? Ťažko vyčísliť. Ráno vstanem z postele – pred siedmou, po siedmej? Naraňajkujem sa alebo nie? Uvoľním miesto v autobuse alebo nie? Pošlem text? Odpoviem email? Zapnem tv? Vypnem tv? Zdvihnem papier na chodníku? Sadnem si, postavím sa? Prečítam, neprečítam? Zavolám, nezavolám? Pozdravím, nepozdravím? Zapálim si cigaretu, nezapálim? Zahrám sa s deťmi, nezahrám? Spravím si čas, nespravím? Stíšim sa, nestíšim? Poviem, nepoviem? Odpustím, neodpustím? Podporím, nepodporím? Všimnem si, nevšimnem? Postupnosť takýchto rozhodovaní nemá konca-kraja.Takéto mikro-rozhodnutia robíme každú sekundu počas bdelého stavu. Niektoré robíme vedome, iné podvedome, zo zvyku.

Sú aj väčšie rozhodnutia. S kým tráviš voľný čas? Aké knihy čítaš? Ako často sa usmievaš? Aké programy sleduješ na tv? Aké máš hobby? Ako počúvaš, čo hovorí tvoj partner? Počúvaš klebety? Rozširuješ klebety? Akých politických kandidátov volíš? Ako rýchlo jazdíš? Kradneš? Šetríš? Si vodca alebo ideš „v závese“? Koľko času venuješ svojim deťom? Manželke? Si poriadkumilovný? Do akej organizácie patríš? Kde kupuješ potraviny? Koho sa pýtaš o radu? Chodíš na koncerty? Užívaš drogy? Ako prejavuješ svoje emócie? Ako reaguješ ak spravíš chybu? Ako spravíš ak zistíš, že iný pochybil?

Každý jedinec spraví za hodinu 3-4 takéto voľby, rozhodnutia. To znamená 40 takýchto rozhodnutí za deň, 14,600 za rok, jeden milión za 68 a pol roka svojho života. Čo ovplyvňuje tvoju slobodnú vôľu, ktorá robí rozhodnutia?Zhodneme sa, že je to súhrn našich cieľov, túžob, snov, potrieb, pôžitkov, povinností, ašpirácií, preferencií? Že je to ideál života, ktorý chceme dosiahnuť? Ak áno, potom je to tento „ideál“, ktorý riadi tvoju „slobodnú“ vôľu, ktorý je hnacím motorom tvojich myšlienok, slov a skutkov, ktorý pretvára naše úsilie na realitu.

Tvoj ideál ovplyvňuje tvoju vôľu. Tvoja vôľa robí rozhodnutia. Tvoje rozhodnutia dávajú tvar tvojmu životu a životu tých, ktorí žijú okolo teba. Tvoje dnešné rozhodnutia určujú tvoje zajtrajšie možnosti rozhodovania. Nepodceňuj svoj ideál.

Čo je tvoj ideál? Vieš ho pomenovať? Nevieš?

Zodpovedz si úprimne na tieto 3 otázky:

1. Ako trávim voľný čas?
2. Na čo míňam voľné peniaze?
3. O čom neustále rozmýšľam?

Budeš prekvapený ako všetky 3 odpovede ukazujú tým istým smerom. Je tento smer dostatočne ušľachtilý na to, aby bol IDEÁLOM Tvojho života?

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/