Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Poďakovanie za 19. číslo všetkým autorom, sponzorom, inzerentom, čitateľom.Ďakujem
  • všetkým autorom, ktorí prispeli do 19. čísla časopisu Slovo z Britskej Kolumbie
  • všetkým sponzorom, ktorí finančne podporili vydanie 19.čísla
  • všetkým inzerentom, ktorí uverejnili svoj inzerát v 19.čísle časopisu
  • a tiež všetkým čitateľom.

Autori článkov a dopisovatelia:
Bahnovský, Karol Bodnár, Svetlana Bártošová, Jozef Dopjera, Mária Dopjerová-Danthine, Mária Eškut, George Frajkor, Renata Francistyova, Tibor Hamza, Zuzana Herichová, Veronika Hoffmanová, Miro Igaz, iSlovak.org, František Kele, Pavol Kleban, Ivan Klinko, Nikola Kokiová, Branko Kopec, Zdenka Beranová-Křížová, Mária Kubinyi, Peter Levarský, Nora Linhart, Jessica Maros, Rudy Maroš, Viktor Neumann, Bertha Palko, Jan Shinko Jr., Slovak.ch, Paul Stacho, Jožo Starosta, Juraj Steiner, Martin Szabo, Pavol Šimončič, Lojzo Škoda, Mária Škultétyová, Andrej Štelmák, Miro Švec, Daniel Zemančík

19. vydanie Slova z BC sponzorovali:
generály sponzor - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, bronzoví sponzori - Bohuznáma, individuálni sponsori Ľubo Demčák, Anna Lepore, Peter Trochan.

Svojím inzerátom v 19. čísle nás poporili: Nature Farm Market, Ashton College, Strawberry Bakery, Olga Slovak, RomanTulis.com, Dr. Viera Čarnogurský, Diana Janek, Sts. Cyril and Methodius Slovak Church.

Grafickou úpravou časopis na profesionálnu úroveň pozdvihol Daniel Behán.

Všetkým vám ďakuje redakčná rada v zložení Jožo Starosta, Paul Stacho a Daniel Behan. Vďaka.

Zimné číslo čaká aj na vaše príspevky ( www.sk-bc.ca/rubriky )

Uzávierka zimného čísla časopisu je 15.decembra 2013.

Svoje príspevky, inzeráty, oznámenia o sponzorovaní posielajte na jozo.starosta@sk-bc.ca

Ďakujem za uplynulú a aj budúcu spoluprácu.

Jožo Starosta

P.S.
Slovo z Britskej Kolumbie je neoficiálny časopis slovenských komunít žijúcich hlavne v Britskej Kolumbii v Kanade. Časopis vydáva Jožo Starosta v úzkej spolupráci s redakčnou radou a so skupinkou Slovákov žijúcich v okolí Vancouveru, na Slovensku. Postupne sa pridávajú aj autori z iných kútov sveta. Časopis vychádza obyčajne 4 krát do roka. Toto 19. číslo vyšlo s finančnou dotáciou USŽZ.

Toto i všetky predchádzajúce čísla si záujemcovia môžu prezrieť v digitálnom kiosku Slova s Britskej Kolumbii www.sk-bc.ca/citajteslovo.

Fyzický plnofarebný výtlačok si môžete vyzdvinúť
  • vo farskej hale Slovenského kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
  • v knižnici vo Vancouveri
  • v knižnici v Coquitlame
  • v čakárni dr. Viktora Neumanna
  • pri viacerých podujatiach organizovaných pre našincov vo Veľkom Vancouveri
  • tu môže byť aj meno Vašej predajne alebo kancelárie - napíšte mi na adresu jozo.starosta@sk-bc.ca
Časopis Vám môžeme posielať aj poštou za poštový a manipulačný poplatok, ktorý je pre jedno číslo $5 pre Kanadu, $7.50 pre USA a $10 pre Slovensko a ostatné krajiny sveta.


Play slots online for real money https://onlineslots.money/