Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Podporíš petíciu pre možnosť voliť zo zahraničia elektronicky?

Skupina Slovákov žijúcich v zahraničí rozvinula kampaň pre zavedenie možnosti zúčastniť sa volieb na Slovensku elektronicky, zo zahraničia.

Prvým krokom je petícia za zavedenie takejto možnosti. Petíciu si môžete prečítať na www.slovenskezahranicie.org Petíciu je potrebné podpísať osobne, fyzicky. Môžete tak spraviť vo farskej hale sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri.

Rovnako si môžete aj Vy vytlačiť petičný hárok, zozbierať čo najviac podpisov vo svojom okolí a petičné hárky doručiť p. Jozefovi Starostovi (kontakt: jozef.starosta@slovenskezahranicie.org)

Play slots online for real money https://onlineslots.money/