Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Objednávky, inzercia, sponzori, redakčná rada

Administrácia časopisu zahŕňa rôzne činnosti, napríklad všetko to, čo robí
  • redaktora
  • prispievateľ
  • odoberateľ
  • prekladateľ
  • inzerent
  • distribútor
  • recenzent
  • finančný sponzor
  • priateľ
  • ...

Play slots online for real money https://onlineslots.money/