Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Výzva pre príspevky do 21.čísla časopisu Slovo z Britskej Kolumbie

Pripravujeme letné číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie (a zo sveta)

.

Náš časopis je otvorený pre Vaše pozitívne, inšpiračné príspevky, ktorých cieľom je pomôcť, spájať, povzbudiť, informovať širokú slovenskú pospolitosť "roztrúsenú" v Britskej Kolumbii, v Kanade alebo po iných krajinách sveta.

Radi uverejníme
 • inšpirujúce príbehy, zamyslenia, pohľady do budúcnosti
 • informácie o historických udalostiach slovenského národa, o slovenských historických osobnostiach doma i v zahraničí
 • útržky z histórie Slovákov v zahraničí
 • spomienky na detstvo
 • spomienky emigranta alebo "Ako som emigroval", "Ako som začínal v novom domove"
 • Predstavenie zaujímavých osobností súčasného emigrantského života
 • správy zo slovenských misií a komunít roztrúsených po svete
 • zážitky emigrantov z cesty na Slovensko
 • zážitky z potuliek po svete
 • dobré rady emigrantom
 • informácie o knihách a iných publikáciach o živote zahraničných Slovákov
 • prozaické a poetické príspevky čitateľov
 • príspevky mladej generácie - anglická a slovenská próza a poézia
 • správy zo života súčasných slovenských zahraničných komunít
 • vzácne návštevy zo Slovenska v zahraničí
 • správy z Vlády SR, MZV SR, USZZ, z Ambasád, z konzulátov
 • udalosti rodinnej kroniky - ak sa chcete pochváliť narodením nového druho- či treťo-stupňového emigranta, maturitou, promóciou, svatbou alebo si chcete spomenúť na tých, ktorí nás predišli do večnosti
 • odkazy na virtuálny svet slovenskej emigrácie v sociálnych sieťach internetu (Facebook, Twitter, ...)
 • vaše inzeráty, hlavne ak sú zamerané na
  • slovenské “businesses” v zahraničí
  • neslovenské “businesses” v zahraničí ponúkajúce služby pre slovenských emigrantov
  • “businesses” na Slovensku ponúkajúce služby pre zahraničných Slovákov


Archív časopisu je voľne prístupný v našom elektronickom kiosku.

Uzávierka letného, 21.čísla, je 31.mája 2014.

Svoje príspevky posielajte na emailovu adresu slovo@sk-bc.ca

Play slots online for real money https://onlineslots.money/