Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Nový anti-spamový zákon v KanadeNový kanadský proti-spamový zákon (Canada's new Anti-Spam Legislation - CASL) začína platiť od 1.júla 2014. Zákon vyžaduje, aby ste vyjadrili alebo potvrdili svoj záujem dostávať od nás elektronické správy. Veľmi si ceníme Vašu podporu a Váš záujem a radi by sme pokračovali v posielaní elektronickej verzie časopisu Slovo z Britskej Kolumbie na Vašu emailovú adresu.

Aby sme konali v súlade s novou legislatívou, musíme mať Váš súhlas s posielaním emailových správ na Vašu adresu. Ak súhlasíte, potvrďte svoj súhlas kliknutím na tlačítko a opätovným prihlásením sa.Veľmi si vážime Váš záujem a ceníme si Vás ako odoberateľa elektronickej verzie časopisu Slovo z Britskej Kolumbie.

S úctou,

Jozef Starosta
zodpovedný redaktor


Canada's new Anti-Spam Legislation (CASL) comes into effect on July 1, 2014, and requires that you provide your consent to receive any electronic communication. We value our relationship with you and would like to continue providing you with relevant information published in our magazine "Slovo z Britskej Kolumbie"!

In order for us to comply with the legislation we need to know if you would like to continue receiving email communication from us. We ask that you reconfirm your email subscription by clicking on the button below.We really appreciate your business and value you as a subscriber of the "Slovo z Britskej Kolumbie" electronic version.

Sincerely,

Jozef Starosta
editor-in-chief

Play slots online for real money https://onlineslots.money/