Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Taktovka NebeskéhoSeptembrové ráno potichu otvorilo okenice do nového dňa.

S úžasom som otvorila aj ja tie svoje...

Slnko opatrne zahalilo krajinu do hodvábneho závoja.

Operená eskadra holubov v letku striasla posledné zvyšky tieňov z nočných závesov.

Ladne sa vznášali vzduchom v jednoliatom útvare.

Šum krídel podčiarkoval krásu ich vzdušných neopakovateľných kreácií...ladných piruet.Písali neviditeľné osmičky nad prebúdzajúcimi sa strechami domov. Slnečný jas im napochytro obliekol strieborné kabátiky ušité na mieru.

Hravo stúpali do výšky- rozvážne klesali do hĺbky-zas a znova. Tu a tam sa rozdelili iba preto, aby v zápätí splynuli do jedného veľkého holuba, ktorý sa mení a vibruje v ozvene večného nebeského mieru.

Jagali sa perleťou na oblohe, akoby práve vypadli Andersenovi z rozprávky.

Natiahnuté neviditeľným kľúčikom, ktorý do nich vdýchol život.

To nebol obyčajný let obyčajných holubov v obyčajnom ráne!

BOL to let nebeských vtákov na nebeskej oblohe pod taktovkou Nebeského.

Nevedela som sa vynadívať na ten zázrak nad mojou hlavou.... Také "nič" a toľká krása.

Boh sa prihováral svetu-kreslil na oblohu svoje logo-Všeobjímajúcej Lásky.veronika

Play slots online for real money https://onlineslots.money/