Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

30. rokov od našej prvej expedície na Mount Everest (8 848 m)Vážení priatelia!

V súčasnosti sa dá na Zemi dosiahnuť ktoréhokoľvek miesto. Aj všetky tri póly Zeme. Treba splniť jedinú podmienku – mať dostatok peňazí.

V minulosti, najme v „našej“ minulosti to nebolo také jednoduché. Sústreďme sa napríklad na himalájske štíty. „Monopol“ na organizovanie československých horolezeckých expedícii mala pražská centrála telovýchovy (ČSZTV). Našťastie organizovanie a vedenie výprav bolo v dobrých rukách. V rukách nášho priateľa Ivana Gálfyho.

Aj mnohí tí, čo si hmlisto uvedomujú ťažkosti organizovania extrémnych horolezeckých výprav v minulosti, majú skreslenú predstavu o dosahovaní vysokých štítov. Napríklad výstup na Everest v predstavách začína v poslednom výškovom tábore (naša expedícia v roku 1984 ho mala vo výške 8 350 m). V lepšom prípade v základnom tábore pod ľadopádom Khumbu (5 350 m). Skutočnosť však je úplne iná.

Málo známe fakty súvislosti s expedíciou Himaláje ´84 – Sagarmatha

Vo svojom archíve som našiel záber, ktorý verejnosť azda zaujme. (Autorom je Alex Mlynárčik, syn Mikuláša M., spoluzakladateľa Slovenského horolezeckého spolku JAMES.)Záber je z návštevy u Sira E. P. Hillaryho v Aucklande roku 1981. (V tom čase som bol podpredseda HZ IAMES.)

Naša osobná návšteva a kontakty so Sirom Hillarym mali kľúčový význam v súvislosti so získaním mimoriadneho povolenia k výstupu na Everest v pomonzunovom období roku 1984.

Aby sme povolenie nepálskej vlády mohli získať, potrebovali sme aj súhlas tých expedícií ktoré si povolenie "vystáli".... Išlo o Holanďanov a o novozélandsko - austrálsku expedíciu, ktorú viedol Peter Hillary.

Keď som Petra o súhlas požiadal (kontaktoval som sa s Hillaryovcami z Káthmandu, pretože až tam (!) asi 2 mesiace pred výpravou mi túto podmienku predostreli), obratom súhlas na Ministerstvo turistiky poslal. Súhlas od Holanďanov získal Ivan Fiala. Osobne navštívil vedúceho holandskej expedície pána H. Pluggeho.

Naša návšteva (Kele – Mlynárčik, roku 1981) ovplyvnila Sira Hillaryho aj pri rozhodovaní v súvislosti s jeho účasťou na medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade. Bol čestným hosťom festivalu v roku 1994. Až do našej návštevy bol Hillary presvedčený, že „celé“ Vysoké Tatry sa nachádzajú v Poľsku.

Málokto z laickej verejnosti si uvedomuje, že československý resp. slovenský prvý výstup na takmer 9000 metrov vysoký končiar Sagarmathy (Mount Everest) nezačal v základnom tábore, ale jeho príprava začala oveľa, oveľa skôr. Už v roku 1971 som bol s dvomi priateľmi v Káthmandu v súvislosti so žiadosťou o povolenie na výstup. Cesta mikrobusom Škoda 1203 do Nepálu (aj späť) je užšej odbornej verejnosti známa. V tom období sa však pokus o výstup ešte neuskutočnil.

Preskočme desaťročie. Expedícia v roku 1984 by sa neuskutočnila keby:
  • Keby sme výpravu neorganizovali na pôde SAV. Konkrétne to bola výprava Geografickej spoločnosti resp. jej Sekcie pre výskum vysokých pohorí a expedičnú činnosť. Bola to vedecko – horolezecká výprava. Len vďaka vedeckému programu sa kompetentné orgány v Nepále začali našou žiadosťou o mimoriadne povolenie k výstupu (teda mimo poradia čakateľov) zaoberať. Súviselo to aj s tým, že Geografická spoločnosť pri SAV ako prvá na svete reagovala na Káthmandskú deklaráciu týkajúcu sa ochrany veľhorskej prírody.
  • Keby sme v Káthmandú nemali priateľov. Išlo o rodiny Šrestovcov a Karkyovcov (zmiešané česko-nepálske manželstvá), ktoré lobovali v náš prospech a vybavovali potrebné úradnícke záležitosti. V tom čase neboli mobily, satelitné telefóny, neexistovala elektronická pošta.
  • Keby nám vtedajší predseda Horolezeckého zväzu IAMES pán Jozef Michalov nedal povolenie národného zväzu, ktoré nepálske úrady vyžadovali. Pražské ústredie ČSTV by nám ho v žiadnom prípade neudelilo.
  • Keby nám vtedajší gen. riaditeľ Slovnaftu pán Peter Kopernický „nepredal“ 16.000 USD z oficiálnych fondov podniku.
  • Keby nám Milan Čarnogurský žijúci vo Vancouveri, neposlal do Káthmandu pôžičku 5000 USD. Povolenie v tom čase „stálo“ 1000 USD. Keď sme však s Mišom Orolinom preň prišli, zvýšili poplatok na 3500 USD. Mali sme pri sebe len tých 1000 USD. Nebyť Čarnogurského promptnej pomoci (po mojom telefonáte doslova „zo dňa na deň“), povolenie by nám nebolo udelené. Navštívil som ho v roku 1983 pri získavaní financií medzi krajanmi. Keďže prípadná finančná podpora sa za danej politickej situácii v Československu nedala zlegalizovať, nič som „načierno“ nezohnal. Okrem prísľubu Milana Čarnogurského, že v núdzi pomôže.
A potom už nič nestálo v ceste erudovaným vedcom a výborným horolezcom našej prvej výprave (expedícia na Mount Everest bola vedecko – horolezecká), aby sa pokúsili naplniť svoje ciele.

František Kele,

október 2014

Play slots online for real money https://onlineslots.money/